Allmänt om Nordmakedonien

Nordmakedonien ligger på Balkanhalvön och utgjorde en av sex delrepubliker i det forna Jugoslavien. Det hette tidigare bara Makedonien men bytte 2019 namn efter en långvarig konflikt med Grekland. Namnbytet öppnade vägen för medlemskap i Nato och för förhandlingar som småningom ska leda till medlemskap också i EU.

Säkerhetsläget i Makedonien är generellt sett mycket bra. Makedonien skonades från det storskaliga etniska, civila våld som drabbade flera andra tidigare jugoslaviska republiker under 1990-talet. Ett kortvarigt uppror under 2001 påminde dock landet om att det inte var  immunt mot effekterna av etniska spänningar.

Risken för terrorism mot Makedonien är låg. Landet har ett välutvecklat civilsamhälle och många fackföreningar, vilket gör att protester och strejker är vanliga. Protesterna brukar oftast vara fredliga, men kan locka flera tusentals människor.

(Källa – ERV)

Fakta Nordmakedonien

Huvudstad: Skopje
Övriga större städer: Bitola, Kumanovo och Ohrid
Etniska grupper
Makedoner 64,2 %, albaner 25,2 %, turkar 3,9 %, romer 2,7 %, serber 1,8 %, andra/ingen/ospecificerad 2,2 % (2002)
Språk
Makedonska (officiell) 66,5 %, albanska (officiell) 25,1 %, turkiska 3,5 %, romani 1,9 %, serbiska 1,2 %, annan 1,8 % (2002)
Religion
Makedonsk-ortodoxa 64,7 %, muslimer 33,3 %, andra kristna 0,37 %, andra/ingen/ospecificerad 1,63 (2002)
Befolkningsantal
2 096 015 (2015)
Demokrati och statsskick
Parlamentarisk demokrati
Area
25 713 kvadratkilometer
Valuta
Denar
Bruttonationalinkomst per invånare
18 108 PPP$
Nationaldag
8 september

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Bortsett från rutinvaccinationer mot stelkramp, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) och polio, bör resenärer ha vaccination mot både hepatit A och B vid resa till Makedonien. Resenärer rekommenderas också att överväga vaccination mot tyfus och rabies, men det är beroende av vilka områden man planerar att besöka samt hur lång vistelsen är.

Det går att dricka kranvattnet i större städer samt i huvudstaden Skopje, men eftersom det inte alltid är så angenämt att dricka är flaskvatten att föredra. Flaskvatten finns allmänt tillgängligt i Makedonien.

Det är viktigt att innan avresa till Makedonien skaffa en sjukförsäkring som inkluderar medicinsk hemtransport i händelse av nödsituation under vistelsen. Sjukvårdsstandarden varierar i Makedonien, men de flesta läkare och sjukhuspersonal har västerländsk utbildning. Vissa medicinska behandlingar kan i viss mån sakna avancerade procedurer och vara begränsade vad gäller behandlingstakt.

På grund av bristen på specialistutrustning och vissa behandlingsformer kräver allvarliga sjukdomstillstånd evakuering till ett annat europeiskt land, exempelvis Grekland. Läkare förväntar sig betalning oavsett eventuell sjukförsäkring som tecknats före resan.

(Källa – ERV)

Pass

Pass med en giltighetstid på minst tre månader från inresedatum i Makedonien krävs för inresa i landet.

(Källa – ERV)

Visum

Visum kan utfärdas för transit, enstaka eller flera inresor i landet. Svenska medborgare behöver inte visum för transit eller vistelse på upp till 90 dagar i Makedonien. Resenärer som planerar att arbeta och bo i Makedonien över tre månader behöver visum. Ett sådant visum bör skaffas innan avresa till Makedonien, eftersom det väl i landet inte går att ändra visumstatusen från ”besökare” till ”tillfälligt bosatt”.

Vid vistelse i Makedonien krävs att man registrerar sig på en polisstation inom 24 timmar efter ankomsten. För resenärer som bor på hotell sköts den processen oftast av hotellets personal. Resenärerna som bor i privat logi behöver på egen hand registrera sig på en polisstation tillsammans med sin värd.

(Källa – ERV)

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Funderar du på att jobba i Nordmakedonien?

För att få ut mesta möjliga lön gör så här!

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift på 6%. (Mer Info på Frilansgruppens Startsida)

Använd länken här nedanför och öppna ett Bank-konto i samma bank som Freelance Finance group. 

Öppna ett Bank-konto

Google Maps

Nordmakedonien

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på skype
Dela på email

Ovanstående fem siter ingår i koncernen Freelance Finance Group Ltd – Ett Internationellt egenaställningföretag

Sök information om ett annat land
Räkna ut din lön