Sök jobb i Estland

Allmänt om Estland

Estland är den nordligaste och minsta av de tre baltiska staterna. På kort tid har landet förvandlats från planekonomisk sovjetrepublik till ett av EU:s och Natos mest avancerade IT-samhällen, med starka band till finländskt och svenskt näringsliv. Vad som uppfattas som ett hot från Ryssland har de senaste åren kastat en skugga över landet.

Efter Estlands anslutning till NATO och EU har säkerhetssituationen i landet förbättrats. Landets ekonomi fortsätter att utvecklas, trots turbulensen kring den globala finanskrisen 2007-2009. Relationen med grannlandet Ryssland har präglat landets historia och lett till att Estland efter självständigheten från Sovjetunionen utvecklat nära band med de skandinaviska länderna och EU för att balansera upp Rysslands maktposition i landet.

(Källa – ERV)

Fakta Estland

Huvudstad: Tallinn (396 000)
Övriga större städer: Tartu (101.700), Narva (66.900), Kohtla-Jarve (45.700) och Parnu (44.200)
Etniska grupper
Ester 68,7 %, ryska 24,8 %, ukrainer 1,7 %, vitryssar 1 %, finnländare 0,6 %, andra/ospecificerade/ingen 3,2 % (2008)
Språk
Estniska 68,5 %, ryska 29,6 %, ukrainska 0,6 %, andra/ospecificerade 1,3 % (2011)
Religion
Evangelisk lutheraner 9,9 %, ortodoxa 16,2 %, andra kristna 2,2 %, andra 0,9 %, ospecificerat 16,7 %, ingen 54,1 % (2011)
Befolkningsantal
1 258 545 (2016)
Demokrati och statsskick
Republik
Area
45 227 km2
Valuta
Euro
Bruttonationalinkomst per invånare
39 986 PPP$
Nationaldag
24 februari

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas kontakta en läkare eller resehälsospecialist minst 4-8 veckor innan avresa för den senaste informationen om rekommenderade vaccinationer. a

De rekommenderas även att ha följande vaccinationer aktuella: influensa, polio, vattkoppor, hepatit A, tyfus, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) och difteri/stelkramp/kikhosta (DTP). Vaccination mot tuberkulos, hepatit B, fästingburen encefalit (TBE) och rabies rekommenderas också i vissa fall.

Även om kranvatten anses säkert att dricka rekommenderas resenärer att undvika kranvatten, is samt drycker från öppnade dryckesburkar. Resenärer rekommenderas också att vara iaktta försiktighet i fråga om konsumtion av mat och dryck från gatuförsäljare.

Sjukvården i Estland anses vara väldigt bra.

EU-medborgare  behöver skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) innan avresa. Det är dock bra att vara medveten om att EHIC inte är ett substitut för en sjuk- och reseförsäkring och att det därför är rekommenderat att skaffa en omfattande sjuk- och reseförsäkring innan avresa.

Icke-EU-medborgare gör också klokt i att skaffa en omfattande sjuk- och reseförsäkring innan avresa. Dock är det viktigt att känna till att en sådan försäkring troligen inte täcker sjukvårdskostnaderna på de flesta vårdinrättningar. Läkare och sjukhus förväntar sig ofta betalning i kontanter, oavsett om du har reseförsäkring eller inte.

(Källa – ERV)

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare behöver giltigt nationellt ID-kort eller pass för inresa i Estland. Övriga utländska medborgare behöver pass med en giltighetstid på minst sex månader efter utresedatumet ur Estland.

(Källa – ERV)

Visum

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare och medborgare från EES-länder behöver inte visum för resa till Estland.

Utländska medborgare från flertalet andra länder behöver inte visum för vistelser på upp till tre månader under en sexmånadersperiod. För längre vistelser krävs att man ansöker om uppehållstillstånd från den estniska medborgarskaps- och migrationsnämnden.

Eftersom visumkrav är föremål för förändring rekommenderas resenärer att ta del av aktuell information hos den estniska ambassaden/konsulatet i hemlandet, för att därefter ansöka om visum om så är nödvändigt. Det är klokt att lämna in visumansökan med god framförhållning eftersom handläggningstiden ibland kan vara så lång som 30 dagar, även om det normalt tar 5-10 arbetsdagar.

(Källa – ERV)

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum för inresa till Estland, besök European Commission Visa Policy website.

Funderar du på att jobba i Estland?

För att få ut mesta möjliga lön gör så här!

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift på 6%. (Info – Frilansgruppen.com)

Använd länken här nedanför och öppna ett Bank-konto i samma bank som Freelance Finance group. 

Öppna ett Bank-konto

Google Maps

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på skype
Dela på email

Ovanstående fem siter ingår i koncernen Freelance Finance Group Ltd – Ett Internationellt egenaställningföretag

EnglishSwedish
Räkna ut din lön