Spela videoklipp

Intern Meny

Allmänt om Schweiz

Det natursköna Schweiz inramas av Alperna i söder mot Italien och Jurabergen i väster mot Frankrike. Landet är inte EU-medlem trots att det innesluts av EU-länder geografiskt. Som bank- och finanscentrum är Schweiz ett av världens rikaste länder och har stor turism och export av elektronik. Centralmakten liksom partipolitiken är svag. De 26 kantonerna (delstater) har starkt inflytande med direktdemokrati, där medborgarna kan riva upp regeringsbeslut i folkomröstningar.

Schweiz är känt för sin neutrala hållning i internationella frågor. Samtidigt har landet på senare tid frångått sin helt neutrala hållning för att möjliggöra medlemskap i mellanstatliga organisationer. Det inrikespolitiska läget är stabilt utan större politiska oroligheter. Det finns ett underliggande hot från terrorism i Schweiz men hotbilden är mindre allvarlig än i många andra europeiska länder.

Pengatvätt fortsätter att vara ett problem på grund av de schweiziska banklagarna, även om lagstiftning har upprättats för att underlätta utredningar av organiserad brottslighet. Viss trafficking av droger förekommer i landet, men dess påverkan på säkerhetsläget är begränsad. Risken för kidnappning är liten. Det sker allmänt en låg grad av småbrottslighet, även om ficktjuvar och inbrott förekommer.

(Källa – ERV)

Fakta Schweiz

Huvudstad: Bern (128.941) (2007)
Övriga större städer: Zürich (376.815) (2007), Basel (165.529) (2006) och Genève (185.726) (2007)
Etniska grupper
Tyskar 65 %, fransmän 18 %, italienare 10 %, romaner 1 %, andra/ospecificerad/ingen 6 %
Språk
Tyska (officiellt) 63,5 %, franska (officiellt) 22,6 %, italienska (officiellt) 8,1 %, engelska 4,4 %, portugisiska 3,4 %, albanska 3,1 %, serbiska 2,5 %, romani (officiellt) 0,5 %, andra 6,6 % (2013)
Religion
Katoliker 38,2 %, protestanter 26,9 %, andra kristna 5,6 %, muslimer 5 %, andra/ospecificerad 2,9 %, ingen 21,4 % (2013)
Befolkningsantal
8 179 294 (2016)
Demokrati och statsskick
Republik
Area
41 285 km2
Valuta
Schweizisk franc
Bruttonationalinkomst per invånare
72 376 PPP$
Nationaldag
1 augusti

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Det finns inga vaccinationskrav för resa till Schweiz, men det är lämpligt att se till att vaccinationer mot stelkramp-difteri och polio är uppdaterade före avresa. Rabies förekommer, men är extremt sällsynt.

Fästingburen encefalit (TBE) är vanligt i Schweiz och resenärer bör iaktta särskild försiktighet under sommarmånaderna, särskilt i skogsområden.

De resenärer som anländer till Schweiz med flyg uppmanas att undvika för mycket fysisk ansträngning, för att kunna anpassa sig till den tunnare höghöjdsluften (framförallt över 2 500 m). Höjdsjuka kan vara mycket allvarligt och identifieras oftast genom symtom som huvudvärk, illamående, trötthet och andfåddhet.

Vattnet är drickbart överallt, till och med vid offentliga fontäner, såvida information på platsen inte indikerar något annat. Det finns många ekologiska livsmedelsbutiker och restauranger och det är i dagsläget olagligt att sälja genetiskt modifierade livsmedel.

Under februari och mars har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Schweiz, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Internationellt resande har och förväntas vara fortsatt påverkat. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel.

Utmärkta sjukhus liksom tandvårdskliniker och andra vårdinrättningar är allmänt tillgängliga i hela landet.

Om medborgare från EU- eller EES-länder, eller någon av deras anhöriga, plötsligt blir sjuka eller råkar ut för en olycka under sin vistelse i Schweiz är behandling tillgänglig gratis eller till nedsatt pris. I de flesta fall är allt som behövs ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC). Trots det rekommenderas ändå alla resenärer att ha full reseförsäkring.

(Källa – ERV)

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare kan resa till Schweiz på giltigt nationellt ID-kort eller pass. Giltighetstiden för identitetshandlingen behöver inte sträcka sig längre än tiden för vistelsen. För icke-EU-medborgare krävs pass med en giltighetstid på tre månader efter planerat utresedatum ur Schweiz för inresa i landet. Vid ankomst till flygplatserna i Basel och Genève finns det möjlighet att fortsätta in i antingen Schweiz eller Frankrike. För resenärer som väljer att fortsätta sin resa in i Frankrike kan specifika inresedokument krävas.

(Källa – ERV)

Visum

Medborgare från Sverige och övriga EU-länder samt USA, Kanada och Australien behöver inte visum för vistelse i Schweiz på upp till tre månader.

För att erhålla affärsvisum behövs en inbjudan från det företag som ska besökas i Schweiz samt en bekräftelse på sysselsättning och anställning hos det lokala företaget. Inbjudan faxas direkt till behörig schweizisk representation. Om affärsvisumet behövs för en period längre än åtta dagar måste ansökan lämnas in till Schweiz för godkännande, en procedur som kan ta minst åtta veckor.

(Källa – ERV)

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum vid inresa till Schweiz, besök European Commission Visa Policy website.

Funderar du på att jobba i Schweiz?

För att få ut mesta möjliga lön gör så här!

Öppna ett Bank-konto på samma bank som Freelance Finance Group Ltd, då har du möjlighet att slippa betala några bankavgifter, du betalar endast vår Serviceavgift på 6%. (Info – Frilansgruppen.com)

Använd länken här nedanför och öppna ett Bank-konto i samma bank som Freelance Finance group. 

Öppna ett Bank-konto

Google Maps

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på skype
Dela på email

Ovanstående fem siter ingår i koncernen Freelance Finance Group Ltd – Ett Internationellt egenaställningföretag

EnglishSwedish
Sök information om ett annat land
Räkna ut din lön